Cennik biletów ZKM Bielawa

 normalny ulgowy
30 minut4,80 zł2,40 zł
60 minut7,20 zł3,60 zł
90 minut8,40 zł4,20 zł
24 godzinny11,00 zł5,50 zł
   
   
   
        
  Ceny biletów jednorazowych 
    
 TaryfaBilet NormanyBilet Ulgowy 33%Bilet Ulgowy 49%Bilet Ulgowy 50%Bilet Ulgowy 51% 
 14,00 zł2,68 zł2,04 zł2,00 zł1,96 zł 
 25,40 zł3,62 zł2,75 zł2,70 zł2,65 zł 
 36,00 zł4,02 zł3,06 zł3,00 zł2,94 zł 
    
  33 % ulgi: – nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na podstawie legitymacji nauczyciela lub zaświadczenia dyrektora placówki;- nauczyciele akademiccy;  nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania; 
    
  49% – dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia; ` 
    
  50% ulgi: emeryt, rencista 
    
  51% ulgi:-studenci I i II stopnia oraz doktoranci. Osoby które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia,
– działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych) za okazaniem odpowiedniej legitymacji oraz kombatanci oraz niektórych osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, za okazaniem odpowiedniej legitymacji; kombatanci, działacze opozycji komunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 
   
    
        
  
   
   
   
   
   

Cennik Biletów Miesięcznych

Tabela do określenia taryfy biletowej przy podróżach pomiędzy miejscowościami dla biletów okresowych (imiennych i na okaziciela)

Tabela do określenia taryfy biletowej przy podróżach pomiędzy miejscowościami dla biletów jednorazowych

Skip to content