UWAGA od 01.01.2024r. zmiany w funkcjownowaniu publicznego transportu zbiorowego

Urząd Miejski w Bielawie – Referat Komunikacji Miejskiej informuje, że w związku z planowanym przekazaniem zadań przewozowych…

Urząd Miejski w Bielawie – Referat Komunikacji Miejskiej informuje, że w związku z planowanym przekazaniem zadań przewozowych ( organizacja publicznego transportu zbiorowego) przez Gminę Bielawa do Związku Powiatowo-Gminny „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”

od dnia 1 stycznia 2024r wprowadzone będą następujące zmiany :

 1. Wycofuje się bilety okresowe na okaziciela, a zastępuje się je biletami imiennymi ( miesięcznymi ) obowiązującymi na okres jednego miesiąca kalendarzowego,które będą ważne w każdy dzień tygodnia.

Obowiązujące od 1 stycznia 2024r

      

W sprzedaży do 31 grudnia 2023r

 1. Zmianie ulega taryfikator na podstawie, którego ustala się właściwą taryfę za przewozy w publicznym transporcie zbiorowym dla biletów miesięcznych Imiennych oraz biletach jednorazowych. Zmniejszona zostanie ilość obowiązujących taryf : było od 1 do 9 , będzie od 1 do 3

 2. Od dnia 1 stycznia 2024 r. bilety czasowe normalne będą dostępne w następujących przedziałach czasowych: 30 minut, 60 minut, 90 minut oraz 24 godziny. Wycofuje się od 1 stycznia 2024r. Bilety czasowe : 48 godzinne normalny , 72 godzinne normalne , 168 godzinne normalne oraz 30 minutowy ulgowy, 60 minutowy ulgowy,90 minutowy ulgowy,24 godzinny ulgowy,48 godzinne ulgowe , 72 godzinne ulgowe , 168 godzinne ulgowe.

Obowiązujące od 1 stycznia 2024r      

Obowiązujące do 31 grudnia 2023r

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Od dnia 1 stycznia 2024r zmienia się charakter transportu zbiorowego z Komunikacji Miejskiej na przewozy Powiatowo – Gminne, a tym samym zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz.U z 2018 r. poz.295, Dz.U z 2023r . poz. 1575)


 2. Ceny biletów normalnych jednorazowych i miesięcznych imiennych w taryfach od 1 do 3 nie ulegają zmianie.

   

 3. Zakup biletów z zastosowaniem ulg ustawowych w biletomatach stacjonarnych i mobilnych będzie możliwe tylko kartą płatniczą.

   

 4. Bilety kupione do końca grudniu 2023 będą honorowane w okresie przejściowym do 31 marca 2024r .

   

 5. Od 18 grudnia 2023 r. z przyczyn technicznych wystąpią utrudnienia w nabywaniu biletów w biletomatach stacjonarnych i mobilnych na sieci dla której organizatorem jest Gmina Bielawa. W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z innych kanałów dystrybucji biletów.

   

 6. 29 grudnia 2023 r. kasa ZKM mieszcząca się przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie oraz punk sprzedaży biletów w Sowiogórskim Centrum Przesiadkowym w Dzierżoniowie będą nieczynne.

   

 7. 2 stycznia 2024r. kasa ZKM mieszcząca się przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie oraz punk sprzedaży biletów w Sowiogórskim Centrum Przesiadkowym w Dzierżoniowie będą czynne od godziny 12:00.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content